Lopende projecten

Onze projecten

Nascholingssessies:

 • Deze nascholingssessies zijn erop gericht:
  • je aan de hand van concrete voorbeelden te laten ontdekken wat relevante, authentieke en uitdagende taaltaken zijn,
  • hoe de verschillende taalvaardigheden aan bod kunnen komen in die taaltaken met aandacht voor het multisensoriële,
  • je te leren hoe didactische fiches op te maken en aan te passen aan je eigen klassituatie, een ander thema of een andere context,
  • je te tonen hoe je Frans kan integreren in andere vakken.
   Er zijn drie sessies te volgen. Deze vinden plaats zowel in Antwerpen, Brussel, Gent, Brugge, Hasselt als Leuven.