NASCHOLINGSPROGRAMMA FRANS 2024-2025

NASCHOLINGSPROGRAMMA FRANS VOOR ONDERWIJZERS FORMAPRIM  // SCHOOLJAAR: 2024 – 2025

Als onderwijzer of onderwijzeres in Vlaanderen, wilt u uw eigen niveau, expertise en competenties in het onderwijzen van de Franse taal een boost geven?
Let op: gericht aan leerkrachten van leerlingen die thuis geen Frans spreken.

We werken dit schooljaar rond volgend thema: “Uw handboek verrijken met authentieke situaties” met als doel meer authentiek materiaal te gebruiken om het geleerde in het handboek in praktijk te brengen.

Let op: gericht aan leerkrachten van leerlingen die thuis geen Frans spreken.

Al deze aspecten en nog meer komen aan bod !

Waar zetten we op in?
•      vakdidactiek van het Frans als vreemde taal in het basisonderwijs versterken

 

•      heldere instructietaal leren gebruiken

•      spreekdurf voor leerlingen en leerkrachten stimuleren

•      aandacht voor lezen en tekstbegrip

•      interactie, communicatie en functionele taalvaardigheid

Tijdens de sessies wordt er in het Frans gecommuniceerd: de doelstelling is je een taalbad te geven en jouw eigen spreekdurf te stimuleren.

Om een kwalitatief programma aan te bieden wordt het aantal deelnemers per sessie beperkt tot 18 en schrijven de onderwijzers zich in voor 3 sessies.

Iedere deelnemer ontvangt een aanwezigheidsattest na de 3de sessie.

De nascholingssessies worden georganiseerd in 4 steden (Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt) op woensdagnamiddag van 14u tot 17u en gegeven door 1 navormer van het FORMAPRIM-team.

Kalender:

Anvers Bruges Gand Hasselt Louvain Bruxelles
13/11/2024 20/11/2024 13/11/2024 20/11/2024    
12/02/2025 19/02/2025 12/02/2025 19/02/2025    
23/04/2025 30/04/2025 23/04/2025 30/04/2025    

De sessies worden in een stad georganiseerd vanaf 5 deelnemers.

Doelgroep:
Voor leraren van het vierde tot en met zesde leerjaar en studenten lager onderwijs die…

 • zin hebben om te werken aan hun expertise in het aanleren van de Franse taal.
 • zich willen engageren om hun vakdidactiek voor de Franse taal te ontwikkelen of te versterken.
 • zin hebben of de nood voelen om hun vlotheid in de Franse taal te vergroten.

Locaties

Antwerpen Lycée International, Lamorinièrestraat 168A
of
Maison de France, Isabellalei 131
Brugge Hogeschool West-VlaanderenDepartement Lerarenopleiding, St.      Jorisstraat 71
Gent Vzw Roeland en Alliance Française Oost-Vlaanderen, Krijgslaan 18-22
Hasselt Hogeschool PXL, Departement Lerarenopleiding, Vildersstraat 5
   

Inschrijvingsvoorwaarden:

Elke deelnemer schrijft zich in voor de drie nascholingsnamiddagen.

De inschrijving gebeurt via dit online inschrijvingsformulier .

Vul het digitaal inschrijvingsformulier in vóór 5 november 2024 (na deze datum is inschrijven enkel mogelijk als er nog plaats is).

Inschrijvingskosten:

De inschrijvingskosten bedragen € 130 per persoon voor drie vormingsnamiddagen (€ 60 voor studenten).

Na de aanvaarding van uw inschrijving ontvangt de school een betalingsuitnodiging.

De inschrijving is pas definitief vanaf het ogenblik dat het inschrijvingsgeld is gestort.

Opleidingscheques worden niet aanvaard.

Vragen? Stuur een mailtje naar formaprimprofff@gmail.com

Tot binnenkort !

banniere_03

NASCHOLINGSPROGRAMMA FRANS 2023-2024

NASCHOLINGSPROGRAMMA FRANS VOOR ONDERWIJZERS FORMAPRIM  // SCHOOLJAAR: 2023 – 2024

Als onderwijzer of onderwijzeres in Vlaanderen, wilt u uw eigen niveau, expertise en competenties in het onderwijzen van de Franse taal een boost geven?
Let op: gericht aan leerkrachten van leerlingen die thuis geen Frans spreken.

We werken dit schooljaar rond volgend thema: “Uw handboek verrijken met authentieke situaties” met als doel meer authentiek materiaal te gebruiken om het geleerde in het handboek in praktijk te brengen.

Concreet? Je leert hoe…
•      een belangrijkere plaats te geven aan de mondelinge vaardigheid;

•      de mondelinge vaardigheid toegankelijker te maken;

•      de activiteiten en oefeningen op een ludieke en actieve manier aan te pakken;

•      bekende liedjes ontdekken;

•      te differentiëren in de lessen Frans;

•      attitudes en strategieën te integreren in de lessen Frans;

•      ‘authentiek’ materiaal een plaats te geven in de lessen Frans, als verrijking bij de lessen uit het handboek: jeugdboeken, liedjes, sprookjes, poëzie, etc

Al deze aspecten en nog meer komen aan bod !

Alle deelnemers ontvangen, naast de syllabus, ook concreet materiaal waarmee ze aan de slag kunnen.

Waar zetten we op in?
•      vakdidactiek van het Frans als vreemde taal in het basisonderwijs versterken

•      heldere instructietaal leren gebruiken

•      spreekdurf voor leerlingen en leerkrachten stimuleren

•      aandacht voor lezen en tekstbegrip

•      interactie, communicatie en functionele taalvaardigheid

Tijdens de sessies wordt er in het Frans gecommuniceerd: de doelstelling is je een taalbad te geven en jouw eigen spreekdurf te stimuleren.

Om een kwalitatief programma aan te bieden wordt het aantal deelnemers per sessie beperkt tot 18 en schrijven de onderwijzers zich in voor 3 sessies.

Iedere deelnemer ontvangt een aanwezigheidsattest na de 3de sessie.

De nascholingssessies worden georganiseerd in 6 steden (Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt en Leuven) op woensdagnamiddag van 14u tot 17u en gegeven door 1 navormer van het FORMAPRIM-team.

Kalender:

Anvers Bruges Gand Hasselt Louvain Bruxelles
15/11/2023 15/11/2023 08/11/2023 08/11/2023 15/11/2023 08/11/2023
31/01/2024 31/01/2024 24/01/2024 31/01/2024 24/01/2024 24/01/2024
24/04/2024 24/04/2024 17/04/2024 24/04/2024 17/04/2024 17/04/2024

De sessies worden in een stad georganiseerd vanaf 5 deelnemers.

Doelgroep:
Voor leraren van het vierde tot en met zesde leerjaar en studenten lager onderwijs die…

 • zin hebben om te werken aan hun expertise in het aanleren van de Franse taal.
 • zich willen engageren om hun vakdidactiek voor de Franse taal te ontwikkelen of te versterken.
 • zin hebben of de nood voelen om hun vlotheid in de Franse taal te vergroten.

Locaties

 

Antwerpen Lycée International, Lamorinièrestraat 168A
of
Maison de France, Isabellalei 131
Brugge Hogeschool West-Vlaanderen, Departement Lerarenopleiding, St.      Jorisstraat 71
Gent Vzw Roeland en Alliance Française Oost-Vlaanderen, Krijgslaan 18-22
Hasselt Hogeschool PXL, Departement Lerarenopleiding, Vildersstraat 5
Leuven UC Leuven-Limburg, Departement Lerarenopleiding Campus

Hertogstraat, 178, 3001 Heverlee

Brussel Alliance française Bruxelles-Europe, Kunstlaan 46


Inschrijvingsvoorwaarden:

Elke deelnemer schrijft zich in voor de drie nascholingsnamiddagen.

De inschrijving gebeurt via dit online inschrijvingsformulier .

Vul het digitaal inschrijvingsformulier in vóór 28 oktober 2023 (na deze datum is inschrijven enkel mogelijk als er nog plaats is).

Inschrijvingskosten:

De inschrijvingskosten bedragen € 130 per persoon voor drie vormingsnamiddagen (€ 60 voor studenten).

Na de aanvaarding van uw inschrijving ontvangt de school een betalingsuitnodiging.

De inschrijving is pas definitief vanaf het ogenblik dat het inschrijvingsgeld is gestort.

Opleidingscheques worden niet aanvaard.

Vragen? Stuur een mailtje naar formaprimprofff@gmail.com

Tot binnenkort !

banniere_03

Uitzonderlijk nascholing: alternatieve fonetiek en kinesthetische aanpak

TRAVAILLER LA PRONONCIATION DE MANIÈRE TRANSVERSALE

« Une langue vit. Une langue se vit. » Bernard Dufeu

FORMAPRIM et l’AllianceFrançaise Oost-Vlaanderen bieden didactische training in uitspraak aan, een essentiële troef in taalcursussen die te vaak wordt vergeten!

Wij nodigen Candy Raluy, docente van Lutèce Langue Paris, uit in Gent voor een dag nascholing voor alle leraren Frans als vreemde taal.

DATE : 18/03/2023
HORAIRES : de 9h à 12h – 13h à 16h (broodjes en drankjes zullen beschikbaar zijn voor de deelnemers )
TARIF : €60
LIEU : AllianceFrançaise Oost-Vlaanderen, Krijgslaan 20, 9000 GENT

Doelstellingen van de cursus:

 • de communicatieve vaardigheden verbeteren, studenten/leerlingen met leerproblemen helpen
 • het spreken stimuleren of zelfs deblokkeren: werken aan versteende fouten. Fonetiek op een transversale manier aanpakken, maakt het mogelijk om alle taalvaardigheden te verbeteren: syntaxis, vervoegingen, lexicon…
 • de fonetiek aantrekkelijk, leuk en nuttig maken en het tot een essentieel onderdeel van je lessen te integreren
 • uitwisseling van goede praktijken en pedagogische reflectie mogelijk te maken
 • kant-en-klare activiteiten aan te reiken en je te helpen deze technieken toe te passen

Inschrijving : t.e.m. 12 maart

https://af-ovl.be/cursussen-voor-leerkrachten/

 

NASCHOLINGSPROGRAMMA FRANS 2022-2023

NASCHOLINGSPROGRAMMA FRANS 2022-2023

NASCHOLINGSPROGRAMMA FRANS VOOR ONDERWIJZERS
FORMAPRIM // SCHOOLJAAR: 2022-2023

Een uniek nascholingsprogramma met als hoofddoel het onderwijs van het Frans in het basisonderwijs te verbeteren.

Let op: gericht aan leerkrachten van leerlingen die thuis geen Frans spreken.

Thema’s van het jaar
We werken de twee volgende schooljaren rond volgend thema :
“Laten we meer Frans spreken in de klas!” met als doel de mondelinge vaardigheid te verbeteren, te systematiseren en te vergemakkelijken.


Doelgroep:

Voor leraren van het derde tot en met zesde leerjaar en studenten lager onderwijs die…

 • zin hebben om te werken aan hun expertise in het aanleren van de Franse taal.
 • zich willen engageren om hun vakdidactiek voor de Franse taal te ontwikkelen of te versterken.
 • zin hebben of de nood voelen om hun vlotheid in de Franse taal te vergroten.
Concreet? Je leert hoe…

 • een belangrijkere plaats te geven aan de mondelinge vaardigheid;
 • de mondelinge vaardigheid toegankelijker te maken;
 • de activiteiten en oefeningen  op een ludieke en actieve manier aan te pakken;
 • een verschil te maken tussen spreek- en interactie vaardigheden;
 • te differentiëren in de lessen Frans;
 • attitudes en strategieën te integreren in de lessen Frans;
 • te bepalen welke taaldoelstellingen bereikt worden en de mondelinge vaardigheid te evalueren;
 • ‘authentiek’ materiaal een plaats te geven in de lessen Frans, als verrijking bij de lessen uit het handboek.

Al deze aspecten en nog meer komen aan bod !


Waar zetten we op in?

 • vakdidactiek van het Frans als vreemde taal in het basisonderwijs versterken
 • heldere instructietaal leren gebruiken
 • spreekdurf voor leerlingen stimuleren
 • aandacht voor lezen en tekstbegrip
 • interactie, communicatie en functionele taalvaardigheid

Tijdens de sessies wordt er in het Frans gecommuniceerd: de doelstelling is je een taalbad te geven en jouw eigen spreekdurf te stimuleren.


De nascholingssessies worden georganiseerd in 4 steden (Antwerpen, Brugge, Gent en Leuven) en gegeven door 1 navormer van het FORMAPRIM-team.

Alle deelnemers ontvangen een uitgebreide syllabus en concreet materiaal waarmee ze aan de slag kunnen (op papier en/of digitaal).

Om een kwalitatief programma aan te bieden, verwelkomen we per locatie minimum 6 en maximum 18 deelnemers.

Let op: elke deelnemer schrijft zich in voor de 3 sessies en ontvangt een aanwezigheidsattest na de 3de sessie.

Praktische info

 • voertaal: Frans
 • drie sessies op woensdagnamiddag van 14u tot 17u
 • De nascholingssessies worden georganiseerd in 5 steden (Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt en Leuven) en gegeven door een lesgever van het FORMAPRIM-team.

Data

We hopen dat we vanaf volgend semester alle sessies fysiek mogen organiseren. Indien nodig, schakelen we over op online lessen.

Locaties

Antwerpen Brugge Gent Leuven Hasselt

26/10/2022
01/03/2023
19/04/2023

09/11/2022
08/03/2023
26/04/2023

26/10/2022
01/03/2023
19/04/2023
09/11/2022
08/03/2023
26/04/2023
09/11/2022
08/03/2023
26/04/2023
Antwerpen Lycée International,
Lamorinièrestraat 168A, 2018 Antwerpen
Brugge Hogeschool West-VlaanderenDepartement Lerarenopleiding,
St. Jorisstraat 71, 8000 Brugge
Gent Vzw Roeland et Alliance Française Oost-Vlaanderen,
Krijgslaan 18-22, 9000 Gent
Leuven UC Leuven-Limburg, Departement Lerarenopleiding
Campus Hertogstraat, 178, 3001 Heverlee
Hasselt Hogeschool PXL, Departement Lerarenopleiding
Vilderstraat 5, 3500  Hasselt

Inschrijvingsvoorwaarden

Elke deelnemer schrijft zich in voor de drie nascholingsnamiddagen.
De inschrijving gebeurt via dit inschrijvingsformulier.

Vul het digitaal inschrijvingsformulier in vóór 15 oktober 2022 voor GENT en ANTWERPEN en  vóór 1 november 2022 voor de andere steden (na deze datum is inschrijven enkel mogelijk als er nog plaats is).

Vragen? Stuur een mailtje naar formaprimprofff@gmail.com

Bij de inschrijving ontvang je als verwelkoming een code voor de gratis online taaltest Ev@lang door ons partner Alliance Française Oost-Vlaanderen. Deze niveautest stelt iedereen in staat om het niveau van zijn of haar kennis van het Frans te evalueren.
Deze test houdt rekening met de 6 competentieniveaus van het ERK (Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen). Bijkomend voordeel is dat de test 12 niveaus en tussenniveaus voorstelt en dus een duidelijker beeld geeft van je talenkennis.
=> Niveaubepaling is geen voorwaarde om deel te nemen aan FORMAPRIM !

Inschrijvingskosten:
De inschrijvingskosten bedragen € 120 per persoon voor drie vormingsnamiddagen
(€ 60 voor studenten).
Na de aanvaarding van uw inschrijving ontvangt de school een betalingsuitnodiging.
De inschrijving is pas definitief vanaf het ogenblik dat het inschrijvingsgeld is gestort.
Opleidingscheques worden niet aanvaard.

Partners

FranceBelgCult_carre_partner
Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Overheid
Vorning_VlaamseOverheid
PROFFF
    AF-Nieuw-Logo

NASCHOLINGSPROGRAMMA FRANS 2021-2022

NASCHOLINGSPROGRAMMA FRANS 2021-2022

NASCHOLINGSPROGRAMMA FRANS VOOR ONDERWIJZERS
FORMAPRIM // SCHOOLJAAR: 2021-22

Een uniek nascholingsprogramma met als hoofddoel het onderwijs van het Frans in het basisonderwijs te verbeteren.

Let op: gericht aan leerkrachten van leerlingen die thuis geen Frans spreken.

Thema’s van het jaar
We werken de twee volgende schooljaren rond volgend thema :
“Laten we meer Frans spreken in de klas!” met als doel de mondelinge vaardigheid te verbeteren, te systematiseren en te vergemakkelijken.


Doelgroep:

Voor leraren van het derde tot en met zesde leerjaar en studenten lager onderwijs die…

 • zin hebben om te werken aan hun expertise in het aanleren van de Franse taal.
 • zich willen engageren om hun vakdidactiek voor de Franse taal te ontwikkelen of te versterken.
 • zin hebben of de nood voelen om hun vlotheid in de Franse taal te vergroten.
Concreet? Je leert hoe…

 • een belangrijkere plaats te geven aan de mondelinge vaardigheid;
 • de mondelinge vaardigheid toegankelijker te maken;
 • de activiteiten en oefeningen  op een ludieke en actieve manier aan te pakken;
 • een verschil te maken tussen spreek- en interactie vaardigheden;
 • te differentiëren in de lessen Frans;
 • attitudes en strategieën te integreren in de lessen Frans;
 • te bepalen welke taaldoelstellingen bereikt worden en de mondelinge vaardigheid te evalueren;
 • ‘authentiek’ materiaal een plaats te geven in de lessen Frans, als verrijking bij de lessen uit het handboek.

Al deze aspecten en nog meer komen aan bod !


Waar zetten we op in?

 • vakdidactiek van het Frans als vreemde taal in het basisonderwijs versterken
 • heldere instructietaal leren gebruiken
 • spreekdurf voor leerlingen stimuleren
 • aandacht voor lezen en tekstbegrip
 • interactie, communicatie en functionele taalvaardigheid

Tijdens de sessies wordt er in het Frans gecommuniceerd: de doelstelling is je een taalbad te geven en jouw eigen spreekdurf te stimuleren.


De nascholingssessies worden georganiseerd in 4 steden (Antwerpen, Brugge, Gent en Leuven) en gegeven door 1 navormer van het FORMAPRIM-team.

Alle deelnemers ontvangen een uitgebreide syllabus en concreet materiaal waarmee ze aan de slag kunnen (op papier en/of digitaal).

Om een kwalitatief programma aan te bieden, verwelkomen we per locatie minimum 6 en maximum 18 deelnemers.

Let op: elke deelnemer schrijft zich in voor de 3 sessies en ontvangt een aanwezigheidsattest na de 3de sessie.

Praktische info

 • voertaal: Frans
 • drie sessies op woensdagnamiddag van 14u tot 17u
 • De nascholingssessies worden georganiseerd in 4 steden (Antwerpen, Brugge, Gent en Leuven) en gegeven door een lesgever van het FORMAPRIM-team.

Data

We hopen dat we vanaf volgend semester alle sessies fysiek mogen organiseren. Indien nodig, schakelen we over op online lessen.

Locaties

Antwerpen Brugge Gent Leuven Hasselt
17/11/2021
19/01/2022
27/04/2022
24/11/2021
26/01/2022
04/05/2022
17/11/2021
19/01/2022
27/04/2022
24/11/2021
26/01/2022
04/05/2022
24/11/2021
26/01/2022
04/05/2022
Antwerpen Lycée International,
Lamorinièrestraat 168A, 2018 Antwerpen
Brugge Hogeschool West-VlaanderenDepartement Lerarenopleiding,
St. Jorisstraat 71, 8000 Brugge
Gent Vzw Roeland et Alliance Française Oost-Vlaanderen,
Krijgslaan 18-22, 9000 Gent
Leuven UC Leuven-Limburg, Departement Lerarenopleiding
Campus Hertogstraat, 178, 3001 Heverlee
Hasselt Hogeschool PXL, Departement Lerarenopleiding
Vilderstraat 5, 3500  Hasselt

Inschrijvingsvoorwaarden

Elke deelnemer schrijft zich in voor de drie nascholingsnamiddagen.
De inschrijving gebeurt via dit inschrijvingsformulier.

Vul het digitaal inschrijvingsformulier in vóór 10 november 2021 (na deze datum is inschrijven enkel mogelijk als er nog plaats is).

Vragen? Stuur een mailtje naar formaprimprofff@gmail.com

Bij de inschrijving ontvang je als verwelkoming een code voor de gratis online taaltest Ev@lang door ons partner Alliance Française Oost-Vlaanderen. Deze niveautest stelt iedereen in staat om het niveau van zijn of haar kennis van het Frans te evalueren.
Deze test houdt rekening met de 6 competentieniveaus van het ERK (Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen). Bijkomend voordeel is dat de test 12 niveaus en tussenniveaus voorstelt en dus een duidelijker beeld geeft van je talenkennis.
=> Niveaubepaling is geen voorwaarde om deel te nemen aan FORMAPRIM !

Na de aanvaarding van uw inschrijving ontvangt de school een betalingsuitnodiging. Opleidingscheques worden niet aanvaard.

Partners

 

Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Overheid
Vorning_VlaamseOverheid
PROFFF
    AF-Nieuw-Logo

NASCHOLINGSPROGRAMMA FRANS 2020-2021

NASCHOLINGSPROGRAMMA FRANS VOOR ONDERWIJZERS FORMAPRIM // SCHOOLJAAR: 2020-21

Een uniek nascholingsprogramma met als hoofddoel het onderwijs van het Frans in het basisonderwijs te verbeteren.

Thema’s van het jaar
We werken de twee volgende schooljaren rond volgend thema :
“Anders en origineel aan de slag met je handboek”Je moet door de directie of/en de ouders je handboek volgen maar je zou toch graag op een leuke en actieve manier omgaan met je handboek? 


Doelgroep:

Voor leraren derde tot en met zesde leerjaar en studenten lager onderwijs die…

 • zin hebben om te werken aan hun expertise in het aanleren van de Franse taal.
 • zich willen engageren om hun vakdidactiek voor de Franse taal te ontwikkelen of te versterken.
 • zin hebben of de nood voelen om hun vlotheid in de Franse taal te vergroten.
Concreet? Je leert hoe…

 • het handboek los te laten zonder de leerplandoelstellingen Frans uit het oog te verliezen.
 • de activiteiten en oefeningen van het handboek op een ludieke en actieve manier aanpakken.
 • te differentiëren in de lessen Frans.
 • attitudes en strategieën te integreren in de lessen Frans.
 • ervoor te zorgen dat de vijf vaardigheden evenwichtig aan bod komen.
 • te bepalen welke taaldoelstellingen te bereiken zijn via concrete lessen uit het handboek.
 • ‘authentiek’ materiaal een plaats te geven in de lessen Frans, als verrijking bij de lessen uit het handboek.

Al deze aspecten en nog meer komen aan bod !


Waar zetten we op in?

 • vakdidactiek van het Frans als vreemde taal in het basisonderwijs versterken
 • heldere instructietaal leren gebruiken
 • spreekdurf voor leerlingen en leraren stimuleren
 • aandacht voor lezen en tekstbegrip
 • interactie, communicatie en functionele taalvaardigheid

De nascholingssessies worden georganiseerd in 6 steden (Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt en Leuven) en gegeven door 1 navormer van het FORMAPRIM-team.

Alle deelnemers ontvangen een uitgebreide syllabus en concreet materiaal waarmee ze aan de slag kunnen. Naast de syllabus ontvang je concreet materiaal waarmee je aan de slag kan.

Om een kwalitatief programma aan te bieden wordt het aantal deelnemers per sessie beperkt tot 18 en schrijf je in voor 3 sessies. Iedere deelnemer ontvangt een aanwezigheidsattest na de 3de sessie. Het minimum aantal deelnemers per locatie is 5.

Praktische info

 • voertaal: Frans
 • drie sessies op woensdagnamiddag, waarvan de eerste digitaal, en de andere 2 in 6 steden
 • De nascholingssessies worden georganiseerd in 6 steden (Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt en Leuven) en gegeven door een lesgever van het FORMAPRIM-team.

Data

De eerste sessie zal online plaatsvinden op 18 november 2020 van 14u tot 16u. De andere sessies gaan door ‘en présentiel’ van 14u tot 17u.

Antwerpen Brugge Brussel Gent Leuven Hasselt
18/11/2020

27/01/2021

21/04/2021

18/11/2020

27/01/2021

21/04/2021

18/11/2020

27/01/2021

21/04/2021

18/11/2020

27/01/2021

21/04/2021

18/11/2020

27/01/2021

21/04/2021

18/11/2020

27/01/2021

21/04/2021


Locaties

Antwerpen Lycée International,
Lamorinièrestraat 168A, 2018 Antwerpen
Brugge Hogeschool West-Vlaanderen, Departement Lerarenopleiding,
St. Jorisstraat 71, 8000 Brugge
Brussel Alliance française Bruxelles-Europe,
Kunstlaan 46, 1000 Brussel
Gent Vzw Roeland et Alliance Française Oost-Vlaanderen,
Krijgslaan 18-22, 9000 Gent
Leuven UC Leuven-Limburg, Departement Lerarenopleiding
Campus Hertogstraat, 178, 3001 Heverlee
Hasselt Hogeschool PXL, Departement Lerarenopleiding,
Vildersstraat 5, 3500 Hasselt

Inschrijvingsvoorwaarden

Elke deelnemer schrijft zich in voor de drie nascholingsnamiddagen.
De inschrijving gebeurt via dit inschrijvingsformulier.

Vul het digitaal inschrijvingsformulier in vóór 7 oktober 2020 (na deze datum is inschrijven enkel mogelijk als er nog plaats is).

Vragen? Stuur een mailtje naar formaprimprofff@gmail.com

De inschrijvingskosten bedragen € 120  per persoon voor drie vormingsnamiddagen (€ 80 voor studenten). Na de aanvaarding van uw inschrijving ontvangt de school een betalingsuitnodiging. Opleidingscheques worden niet aanvaard.

Partners

 

Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Overheid
Vorning_VlaamseOverheid
PROFFF
    AF-Nieuw-Logo

Getuigenis van een laureaat van de wedstrijd

Na de stage te Besançon schreef Dean Hellebuyck ons:

Wat een fantastische en verrijkende ervaring! Niet alleen voor de Franse taal, maar ook voor het in contact komen met zoveel verschillende mensen en culturen.

Ik schreef het verslag in het Frans om zo zelf verder te kunnen groeien, zowel naar woordenschat, spelling als grammatica. Het gaf mij de gelegenheid om op de Franse taal te reflecteren en om tijdens de taalstage en erna niet onmiddellijk naar het Nederlands te grijpen. Dit was ook het mooie van de taalstage. Je werd niet veroordeeld bij het maken van fouten, maar aangemoedigd, beloond, … bij het proberen, voor je inzet, voor je enthousiasme. Hierdoor bleef je actief en ging je geen uitdagingen uit de weg. Dit geeft mij enkel nog meer zin en moed om verder te groeien in de Franse taal!

Dean Hellebuyck

Een dikke merci van het hele team!

Formaprim 2017-2018 is voorbij!

De drie sessies FORMAPRIM zijn in alle steden al geweest. Veel energie, plezier, tips, ideëen werden uitgewisseld en ervaren en we zijn blij dat Formaprim dit jaar zoveel succes heeft gehad!

Jullie zijn met veel gekomen en de evaluaties tonen hoe leerrijk en interessant jullie ons team opleiders en thema’s van de sessies gevonden hebben. Hartelijk bedankt voor jullie aanmoedigingen en betrokkenheid!

Volgend jaar stellen we hetzelfde programma voor.  Hebben jullie collega’s die dit jaar niet konden komen? Geen probleem! Ze krijgen nog een kans om de sessies te volgen!

Hierbij de nieuwe data’s voor het jaar 2018-2019.

We zijn ongeduldig om jullie weer te zien en om de nieuwe te verwelkomen!