NASCHOLINGSPROGRAMMA FRANS 2020-2021

NASCHOLINGSPROGRAMMA FRANS VOOR ONDERWIJZERS FORMAPRIM // SCHOOLJAAR: 2020-21

Een uniek nascholingsprogramma met als hoofddoel het onderwijs van het Frans in het basisonderwijs te verbeteren.

Thema’s van het jaar
We werken de twee volgende schooljaren rond volgend thema :
“Anders en origineel aan de slag met je handboek”Je moet door de directie of/en de ouders je handboek volgen maar je zou toch graag op een leuke en actieve manier omgaan met je handboek? 


Doelgroep:

Voor leraren derde tot en met zesde leerjaar en studenten lager onderwijs die…

 • zin hebben om te werken aan hun expertise in het aanleren van de Franse taal.
 • zich willen engageren om hun vakdidactiek voor de Franse taal te ontwikkelen of te versterken.
 • zin hebben of de nood voelen om hun vlotheid in de Franse taal te vergroten.
Concreet? Je leert hoe…

 • het handboek los te laten zonder de leerplandoelstellingen Frans uit het oog te verliezen.
 • de activiteiten en oefeningen van het handboek op een ludieke en actieve manier aanpakken.
 • te differentiëren in de lessen Frans.
 • attitudes en strategieën te integreren in de lessen Frans.
 • ervoor te zorgen dat de vijf vaardigheden evenwichtig aan bod komen.
 • te bepalen welke taaldoelstellingen te bereiken zijn via concrete lessen uit het handboek.
 • ‘authentiek’ materiaal een plaats te geven in de lessen Frans, als verrijking bij de lessen uit het handboek.

Al deze aspecten en nog meer komen aan bod !


Waar zetten we op in?

 • vakdidactiek van het Frans als vreemde taal in het basisonderwijs versterken
 • heldere instructietaal leren gebruiken
 • spreekdurf voor leerlingen en leraren stimuleren
 • aandacht voor lezen en tekstbegrip
 • interactie, communicatie en functionele taalvaardigheid

De nascholingssessies worden georganiseerd in 6 steden (Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt en Leuven) en gegeven door 1 navormer van het FORMAPRIM-team.

Alle deelnemers ontvangen een uitgebreide syllabus en concreet materiaal waarmee ze aan de slag kunnen. Naast de syllabus ontvang je concreet materiaal waarmee je aan de slag kan.

Om een kwalitatief programma aan te bieden wordt het aantal deelnemers per sessie beperkt tot 18 en schrijf je in voor 3 sessies. Iedere deelnemer ontvangt een aanwezigheidsattest na de 3de sessie. Het minimum aantal deelnemers per locatie is 5.

Praktische info

 • voertaal: Frans
 • drie sessies op woensdagnamiddag, waarvan de eerste digitaal, en de andere 2 in 6 steden
 • De nascholingssessies worden georganiseerd in 6 steden (Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt en Leuven) en gegeven door een lesgever van het FORMAPRIM-team.

Data

De eerste sessie zal online plaatsvinden op 18 november 2020 van 14u tot 16u. De andere sessies gaan door ‘en présentiel’ van 14u tot 17u.

Antwerpen Brugge Brussel Gent Leuven Hasselt
18/11/2020

27/01/2021

21/04/2021

18/11/2020

27/01/2021

21/04/2021

18/11/2020

27/01/2021

21/04/2021

18/11/2020

27/01/2021

21/04/2021

18/11/2020

27/01/2021

21/04/2021

18/11/2020

27/01/2021

21/04/2021


Locaties

Antwerpen Lycée International,
Lamorinièrestraat 168A, 2018 Antwerpen
Brugge Hogeschool West-Vlaanderen, Departement Lerarenopleiding,
St. Jorisstraat 71, 8000 Brugge
Brussel Alliance française Bruxelles-Europe,
Kunstlaan 46, 1000 Brussel
Gent Vzw Roeland et Alliance Française Oost-Vlaanderen,
Krijgslaan 18-22, 9000 Gent
Leuven UC Leuven-Limburg, Departement Lerarenopleiding
Campus Hertogstraat, 178, 3001 Heverlee
Hasselt Hogeschool PXL, Departement Lerarenopleiding,
Vildersstraat 5, 3500 Hasselt

Inschrijvingsvoorwaarden

Elke deelnemer schrijft zich in voor de drie nascholingsnamiddagen.
De inschrijving gebeurt via dit inschrijvingsformulier.

Vul het digitaal inschrijvingsformulier in vóór 7 oktober 2020 (na deze datum is inschrijven enkel mogelijk als er nog plaats is).

Vragen? Stuur een mailtje naar formaprimprofff@gmail.com

De inschrijvingskosten bedragen € 120  per persoon voor drie vormingsnamiddagen (€ 80 voor studenten). Na de aanvaarding van uw inschrijving ontvangt de school een betalingsuitnodiging. Opleidingscheques worden niet aanvaard.

Partners

 

Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Overheid
Vorning_VlaamseOverheid
PROFFF
    AF-Nieuw-Logo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *