NASCHOLINGSPROGRAMMA FRANS 2019-2020

NASCHOLINGSPROGRAMMA FRANS VOOR ONDERWIJZERS FORMAPRIM // SCHOOLJAAR: 2019-2020

Een uniek nascholingsprogramma met als hoofddoel het onderwijs van het Frans in het basisonderwijs te verbeteren.

Thema’s van het jaar
We werken de twee volgende schooljaren rond volgend thema :
“Anders en origineel aan de slag met je handboek”Je moet door de directie of/en de ouders je handboek volgen maar je zou toch graag op een leuke en actieve manier omgaan met je handboek? 


Doelgroep:

Voor leraren derde tot en met zesde leerjaar en studenten lager onderwijs die…

 • zin hebben om te werken aan hun expertise in het aanleren van de Franse taal.
 • zich willen engageren om hun vakdidactiek voor de Franse taal te ontwikkelen of te versterken.
 • zin hebben of de nood voelen om hun vlotheid in de Franse taal te vergroten.
Concreet? Je leert hoe…

 • het handboek los te laten zonder de leerplandoelstellingen Frans uit het oog te verliezen.
 • de activiteiten en oefeningen van het handboek op een ludieke en actieve manier aanpakken.
 • te differentiëren in de lessen Frans.
 • attitudes en strategieën te integreren in de lessen Frans.
 • ervoor te zorgen dat de vijf vaardigheden evenwichtig aan bod komen.
 • te bepalen welke taaldoelstellingen te bereiken zijn via concrete lessen uit het handboek.
 • ‘authentiek’ materiaal een plaats te geven in de lessen Frans, als verrijking bij de lessen uit het handboek.

Al deze aspecten en nog meer komen aan bod !


Waar zetten we op in?

 • vakdidactiek van het Frans als vreemde taal in het basisonderwijs versterken
 • heldere instructietaal leren gebruiken
 • spreekdurf voor leerlingen en leraren stimuleren
 • aandacht voor lezen en tekstbegrip
 • interactie, communicatie en functionele taalvaardigheid

De nascholingssessies worden georganiseerd in 6 steden (Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt en Leuven) en gegeven door 1 navormer van het FORMAPRIM-team.

Alle deelnemers ontvangen een uitgebreide syllabus en concreet materiaal waarmee ze aan de slag kunnen. Om een kwalitatief programma aan te bieden wordt het aantal deelnemers per sessie beperkt tot 18 en schrijf je in voor 3 sessies. Iedere deelnemer ontvangt een aanwezigheidsattest na de 3de sessie.

Praktische info

 • voertaal: Frans

Data

Antwerpen Brugge Brussel Gent Leuven Hasselt
20/11/2019

29/01/2020

29/04/2020

20/11/2019

29/01/2020

29/04/2020

20/11/2019

29/01/2020

29/04/2020

20/11/2019

05/02/2020

22/04/2020

20/11/2019

29/01/2020

29/04/2020

06/11/2019

12/02/2020

22/04/2020


Locaties

Antwerpen Lycée International,
Lamorinièrestraat 168A, 2018 Antwerpen
Brugge Hogeschool West-Vlaanderen, Departement Lerarenopleiding,
St. Jorisstraat 71, 8000 Brugge
Brussel Alliance française Bruxelles-Europe,
Kunstlaan 46, 1000 Brussel
Gent Vzw Roeland et Alliance Française Oost-Vlaanderen,
Krijgslaan 18-22, 9000 Gent
Leuven UC Leuven-Limburg, Departement Lerarenopleiding
Campus Hertogstraat, 178, 3001 Heverlee
Hasselt Hogeschool PXL, Departement Lerarenopleiding,
Vildersstraat 5, 3500 Hasselt

Inschrijvingsvoorwaarden

Klik hier om het formulier te printen: Info en inschrijving 2019-2020

Het inschrijvingsformulier wordt vóór 7 oktober 2019 (na deze datum is inschrijven enkel mogelijk als er nog plaats is)  verwacht op formaprimprofff@gmail.com

Elke deelnemer schrijft zich in voor de drie nascholingsnamiddagen. De inschrijving gebeurt via bijgevoegd inschrijvingsformulier. De handtekening en de stempel van de directeur zijn noodzakelijk.

De inschrijvingskosten bedragen € 120  per persoon voor drie vormingsnamiddagen (€ 60 voor studenten).Inschrijvingskosten:

Na de aanvaarding van uw inschrijving ontvangt de school een uitnodiging tot betaling.
De inschrijving is pas definitief vanaf het ogenblik dat het inschrijvingsgeld is gestort.
Opleidingscheques worden niet aanvaard.

Getuigenis van een laureaat van de wedstrijd

Na de stage te Besançon schreef Dean Hellebuyck ons:

Wat een fantastische en verrijkende ervaring! Niet alleen voor de Franse taal, maar ook voor het in contact komen met zoveel verschillende mensen en culturen.

Ik schreef het verslag in het Frans om zo zelf verder te kunnen groeien, zowel naar woordenschat, spelling als grammatica. Het gaf mij de gelegenheid om op de Franse taal te reflecteren en om tijdens de taalstage en erna niet onmiddellijk naar het Nederlands te grijpen. Dit was ook het mooie van de taalstage. Je werd niet veroordeeld bij het maken van fouten, maar aangemoedigd, beloond, … bij het proberen, voor je inzet, voor je enthousiasme. Hierdoor bleef je actief en ging je geen uitdagingen uit de weg. Dit geeft mij enkel nog meer zin en moed om verder te groeien in de Franse taal!

Dean Hellebuyck

Een dikke merci van het hele team!