INFO

Bienvenue sur Formaprim !

Formaprim, wat is dat ?

Formaprim is een netoverschrijdend nascholingsproject waarin PROFFF samenwerkt met institutionele partners.

Formaprim is een gemeenschappelijk nascholingsprogramma van alle onderwijsnetten en wordt ondersteund door het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Ambassade in België.

Meer info?
FORMAPRIM Overeenkomst 2017-2019

FORMAPRIM Protocole 2017-2019