NASCHOLINGSPROGRAMMA FRANS 2023-2024

NASCHOLINGSPROGRAMMA FRANS VOOR ONDERWIJZERS FORMAPRIM  // SCHOOLJAAR: 2023 – 2024

Als onderwijzer of onderwijzeres in Vlaanderen, wilt u uw eigen niveau, expertise en competenties in het onderwijzen van de Franse taal een boost geven?
Let op: gericht aan leerkrachten van leerlingen die thuis geen Frans spreken.

We werken dit schooljaar rond volgend thema: “Uw handboek verrijken met authentieke situaties” met als doel meer authentiek materiaal te gebruiken om het geleerde in het handboek in praktijk te brengen.

Concreet? Je leert hoe…
•      een belangrijkere plaats te geven aan de mondelinge vaardigheid;

•      de mondelinge vaardigheid toegankelijker te maken;

•      de activiteiten en oefeningen op een ludieke en actieve manier aan te pakken;

•      bekende liedjes ontdekken;

•      te differentiëren in de lessen Frans;

•      attitudes en strategieën te integreren in de lessen Frans;

•      ‘authentiek’ materiaal een plaats te geven in de lessen Frans, als verrijking bij de lessen uit het handboek: jeugdboeken, liedjes, sprookjes, poëzie, etc

Al deze aspecten en nog meer komen aan bod !

Alle deelnemers ontvangen, naast de syllabus, ook concreet materiaal waarmee ze aan de slag kunnen.

Waar zetten we op in?
•      vakdidactiek van het Frans als vreemde taal in het basisonderwijs versterken

•      heldere instructietaal leren gebruiken

•      spreekdurf voor leerlingen en leerkrachten stimuleren

•      aandacht voor lezen en tekstbegrip

•      interactie, communicatie en functionele taalvaardigheid

Tijdens de sessies wordt er in het Frans gecommuniceerd: de doelstelling is je een taalbad te geven en jouw eigen spreekdurf te stimuleren.

Om een kwalitatief programma aan te bieden wordt het aantal deelnemers per sessie beperkt tot 18 en schrijven de onderwijzers zich in voor 3 sessies.

Iedere deelnemer ontvangt een aanwezigheidsattest na de 3de sessie.

De nascholingssessies worden georganiseerd in 6 steden (Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt en Leuven) op woensdagnamiddag van 14u tot 17u en gegeven door 1 navormer van het FORMAPRIM-team.

Kalender:

Anvers Bruges Gand Hasselt Louvain Bruxelles
15/11/2023 15/11/2023 08/11/2023 08/11/2023 15/11/2023 08/11/2023
31/01/2024 31/01/2024 24/01/2024 31/01/2024 24/01/2024 24/01/2024
24/04/2024 24/04/2024 17/04/2024 24/04/2024 17/04/2024 17/04/2024

De sessies worden in een stad georganiseerd vanaf 5 deelnemers.

Doelgroep:
Voor leraren van het vierde tot en met zesde leerjaar en studenten lager onderwijs die…

  • zin hebben om te werken aan hun expertise in het aanleren van de Franse taal.
  • zich willen engageren om hun vakdidactiek voor de Franse taal te ontwikkelen of te versterken.
  • zin hebben of de nood voelen om hun vlotheid in de Franse taal te vergroten.

Locaties

 

Antwerpen Lycée International, Lamorinièrestraat 168A
of
Maison de France, Isabellalei 131
Brugge Hogeschool West-Vlaanderen, Departement Lerarenopleiding, St.      Jorisstraat 71
Gent Vzw Roeland en Alliance Française Oost-Vlaanderen, Krijgslaan 18-22
Hasselt Hogeschool PXL, Departement Lerarenopleiding, Vildersstraat 5
Leuven UC Leuven-Limburg, Departement Lerarenopleiding Campus

Hertogstraat, 178, 3001 Heverlee

Brussel Alliance française Bruxelles-Europe, Kunstlaan 46


Inschrijvingsvoorwaarden:

Elke deelnemer schrijft zich in voor de drie nascholingsnamiddagen.

De inschrijving gebeurt via dit online inschrijvingsformulier .

Vul het digitaal inschrijvingsformulier in vóór 28 oktober 2023 (na deze datum is inschrijven enkel mogelijk als er nog plaats is).

Inschrijvingskosten:

De inschrijvingskosten bedragen € 130 per persoon voor drie vormingsnamiddagen (€ 60 voor studenten).

Na de aanvaarding van uw inschrijving ontvangt de school een betalingsuitnodiging.

De inschrijving is pas definitief vanaf het ogenblik dat het inschrijvingsgeld is gestort.

Opleidingscheques worden niet aanvaard.

Vragen? Stuur een mailtje naar formaprimprofff@gmail.com

Tot binnenkort !

banniere_03

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *