Categorie archief: Sessies

NASCHOLINGSPROGRAMMA FRANS 2022-2023

NASCHOLINGSPROGRAMMA FRANS 2022-2023

NASCHOLINGSPROGRAMMA FRANS VOOR ONDERWIJZERS
FORMAPRIM // SCHOOLJAAR: 2022-2023

Een uniek nascholingsprogramma met als hoofddoel het onderwijs van het Frans in het basisonderwijs te verbeteren.

Let op: gericht aan leerkrachten van leerlingen die thuis geen Frans spreken.

Thema’s van het jaar
We werken de twee volgende schooljaren rond volgend thema :
“Laten we meer Frans spreken in de klas!” met als doel de mondelinge vaardigheid te verbeteren, te systematiseren en te vergemakkelijken.


Doelgroep:

Voor leraren van het derde tot en met zesde leerjaar en studenten lager onderwijs die…

 • zin hebben om te werken aan hun expertise in het aanleren van de Franse taal.
 • zich willen engageren om hun vakdidactiek voor de Franse taal te ontwikkelen of te versterken.
 • zin hebben of de nood voelen om hun vlotheid in de Franse taal te vergroten.
Concreet? Je leert hoe…

 • een belangrijkere plaats te geven aan de mondelinge vaardigheid;
 • de mondelinge vaardigheid toegankelijker te maken;
 • de activiteiten en oefeningen  op een ludieke en actieve manier aan te pakken;
 • een verschil te maken tussen spreek- en interactie vaardigheden;
 • te differentiëren in de lessen Frans;
 • attitudes en strategieën te integreren in de lessen Frans;
 • te bepalen welke taaldoelstellingen bereikt worden en de mondelinge vaardigheid te evalueren;
 • ‘authentiek’ materiaal een plaats te geven in de lessen Frans, als verrijking bij de lessen uit het handboek.

Al deze aspecten en nog meer komen aan bod !


Waar zetten we op in?

 • vakdidactiek van het Frans als vreemde taal in het basisonderwijs versterken
 • heldere instructietaal leren gebruiken
 • spreekdurf voor leerlingen stimuleren
 • aandacht voor lezen en tekstbegrip
 • interactie, communicatie en functionele taalvaardigheid

Tijdens de sessies wordt er in het Frans gecommuniceerd: de doelstelling is je een taalbad te geven en jouw eigen spreekdurf te stimuleren.


De nascholingssessies worden georganiseerd in 4 steden (Antwerpen, Brugge, Gent en Leuven) en gegeven door 1 navormer van het FORMAPRIM-team.

Alle deelnemers ontvangen een uitgebreide syllabus en concreet materiaal waarmee ze aan de slag kunnen (op papier en/of digitaal).

Om een kwalitatief programma aan te bieden, verwelkomen we per locatie minimum 6 en maximum 18 deelnemers.

Let op: elke deelnemer schrijft zich in voor de 3 sessies en ontvangt een aanwezigheidsattest na de 3de sessie.

Praktische info

 • voertaal: Frans
 • drie sessies op woensdagnamiddag van 14u tot 17u
 • De nascholingssessies worden georganiseerd in 5 steden (Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt en Leuven) en gegeven door een lesgever van het FORMAPRIM-team.

Data

We hopen dat we vanaf volgend semester alle sessies fysiek mogen organiseren. Indien nodig, schakelen we over op online lessen.

Locaties

Antwerpen Brugge Gent Leuven Hasselt

26/10/2022
01/03/2023
19/04/2023

09/11/2022
08/03/2023
26/04/2023

26/10/2022
01/03/2023
19/04/2023
09/11/2022
08/03/2023
26/04/2023
09/11/2022
08/03/2023
26/04/2023
Antwerpen Lycée International,
Lamorinièrestraat 168A, 2018 Antwerpen
Brugge Hogeschool West-VlaanderenDepartement Lerarenopleiding,
St. Jorisstraat 71, 8000 Brugge
Gent Vzw Roeland et Alliance Française Oost-Vlaanderen,
Krijgslaan 18-22, 9000 Gent
Leuven UC Leuven-Limburg, Departement Lerarenopleiding
Campus Hertogstraat, 178, 3001 Heverlee
Hasselt Hogeschool PXL, Departement Lerarenopleiding
Vilderstraat 5, 3500  Hasselt

Inschrijvingsvoorwaarden

Elke deelnemer schrijft zich in voor de drie nascholingsnamiddagen.
De inschrijving gebeurt via dit inschrijvingsformulier.

Vul het digitaal inschrijvingsformulier in vóór 15 oktober 2022 voor GENT en ANTWERPEN en  vóór 1 november 2022 voor de andere steden (na deze datum is inschrijven enkel mogelijk als er nog plaats is).

Vragen? Stuur een mailtje naar formaprimprofff@gmail.com

Bij de inschrijving ontvang je als verwelkoming een code voor de gratis online taaltest Ev@lang door ons partner Alliance Française Oost-Vlaanderen. Deze niveautest stelt iedereen in staat om het niveau van zijn of haar kennis van het Frans te evalueren.
Deze test houdt rekening met de 6 competentieniveaus van het ERK (Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen). Bijkomend voordeel is dat de test 12 niveaus en tussenniveaus voorstelt en dus een duidelijker beeld geeft van je talenkennis.
=> Niveaubepaling is geen voorwaarde om deel te nemen aan FORMAPRIM !

Inschrijvingskosten:
De inschrijvingskosten bedragen € 120 per persoon voor drie vormingsnamiddagen
(€ 60 voor studenten).
Na de aanvaarding van uw inschrijving ontvangt de school een betalingsuitnodiging.
De inschrijving is pas definitief vanaf het ogenblik dat het inschrijvingsgeld is gestort.
Opleidingscheques worden niet aanvaard.

Partners

FranceBelgCult_carre_partner
Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Overheid
Vorning_VlaamseOverheid
PROFFF
    AF-Nieuw-Logo

NASCHOLINGSPROGRAMMA FRANS 2021-2022

NASCHOLINGSPROGRAMMA FRANS 2021-2022

NASCHOLINGSPROGRAMMA FRANS VOOR ONDERWIJZERS
FORMAPRIM // SCHOOLJAAR: 2021-22

Een uniek nascholingsprogramma met als hoofddoel het onderwijs van het Frans in het basisonderwijs te verbeteren.

Let op: gericht aan leerkrachten van leerlingen die thuis geen Frans spreken.

Thema’s van het jaar
We werken de twee volgende schooljaren rond volgend thema :
“Laten we meer Frans spreken in de klas!” met als doel de mondelinge vaardigheid te verbeteren, te systematiseren en te vergemakkelijken.


Doelgroep:

Voor leraren van het derde tot en met zesde leerjaar en studenten lager onderwijs die…

 • zin hebben om te werken aan hun expertise in het aanleren van de Franse taal.
 • zich willen engageren om hun vakdidactiek voor de Franse taal te ontwikkelen of te versterken.
 • zin hebben of de nood voelen om hun vlotheid in de Franse taal te vergroten.
Concreet? Je leert hoe…

 • een belangrijkere plaats te geven aan de mondelinge vaardigheid;
 • de mondelinge vaardigheid toegankelijker te maken;
 • de activiteiten en oefeningen  op een ludieke en actieve manier aan te pakken;
 • een verschil te maken tussen spreek- en interactie vaardigheden;
 • te differentiëren in de lessen Frans;
 • attitudes en strategieën te integreren in de lessen Frans;
 • te bepalen welke taaldoelstellingen bereikt worden en de mondelinge vaardigheid te evalueren;
 • ‘authentiek’ materiaal een plaats te geven in de lessen Frans, als verrijking bij de lessen uit het handboek.

Al deze aspecten en nog meer komen aan bod !


Waar zetten we op in?

 • vakdidactiek van het Frans als vreemde taal in het basisonderwijs versterken
 • heldere instructietaal leren gebruiken
 • spreekdurf voor leerlingen stimuleren
 • aandacht voor lezen en tekstbegrip
 • interactie, communicatie en functionele taalvaardigheid

Tijdens de sessies wordt er in het Frans gecommuniceerd: de doelstelling is je een taalbad te geven en jouw eigen spreekdurf te stimuleren.


De nascholingssessies worden georganiseerd in 4 steden (Antwerpen, Brugge, Gent en Leuven) en gegeven door 1 navormer van het FORMAPRIM-team.

Alle deelnemers ontvangen een uitgebreide syllabus en concreet materiaal waarmee ze aan de slag kunnen (op papier en/of digitaal).

Om een kwalitatief programma aan te bieden, verwelkomen we per locatie minimum 6 en maximum 18 deelnemers.

Let op: elke deelnemer schrijft zich in voor de 3 sessies en ontvangt een aanwezigheidsattest na de 3de sessie.

Praktische info

 • voertaal: Frans
 • drie sessies op woensdagnamiddag van 14u tot 17u
 • De nascholingssessies worden georganiseerd in 4 steden (Antwerpen, Brugge, Gent en Leuven) en gegeven door een lesgever van het FORMAPRIM-team.

Data

We hopen dat we vanaf volgend semester alle sessies fysiek mogen organiseren. Indien nodig, schakelen we over op online lessen.

Locaties

Antwerpen Brugge Gent Leuven Hasselt
17/11/2021
19/01/2022
27/04/2022
24/11/2021
26/01/2022
04/05/2022
17/11/2021
19/01/2022
27/04/2022
24/11/2021
26/01/2022
04/05/2022
24/11/2021
26/01/2022
04/05/2022
Antwerpen Lycée International,
Lamorinièrestraat 168A, 2018 Antwerpen
Brugge Hogeschool West-VlaanderenDepartement Lerarenopleiding,
St. Jorisstraat 71, 8000 Brugge
Gent Vzw Roeland et Alliance Française Oost-Vlaanderen,
Krijgslaan 18-22, 9000 Gent
Leuven UC Leuven-Limburg, Departement Lerarenopleiding
Campus Hertogstraat, 178, 3001 Heverlee
Hasselt Hogeschool PXL, Departement Lerarenopleiding
Vilderstraat 5, 3500  Hasselt

Inschrijvingsvoorwaarden

Elke deelnemer schrijft zich in voor de drie nascholingsnamiddagen.
De inschrijving gebeurt via dit inschrijvingsformulier.

Vul het digitaal inschrijvingsformulier in vóór 10 november 2021 (na deze datum is inschrijven enkel mogelijk als er nog plaats is).

Vragen? Stuur een mailtje naar formaprimprofff@gmail.com

Bij de inschrijving ontvang je als verwelkoming een code voor de gratis online taaltest Ev@lang door ons partner Alliance Française Oost-Vlaanderen. Deze niveautest stelt iedereen in staat om het niveau van zijn of haar kennis van het Frans te evalueren.
Deze test houdt rekening met de 6 competentieniveaus van het ERK (Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen). Bijkomend voordeel is dat de test 12 niveaus en tussenniveaus voorstelt en dus een duidelijker beeld geeft van je talenkennis.
=> Niveaubepaling is geen voorwaarde om deel te nemen aan FORMAPRIM !

Na de aanvaarding van uw inschrijving ontvangt de school een betalingsuitnodiging. Opleidingscheques worden niet aanvaard.

Partners

 

Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Overheid
Vorning_VlaamseOverheid
PROFFF
    AF-Nieuw-Logo

NASCHOLINGSPROGRAMMA FRANS 2020-2021

NASCHOLINGSPROGRAMMA FRANS VOOR ONDERWIJZERS FORMAPRIM // SCHOOLJAAR: 2020-21

Een uniek nascholingsprogramma met als hoofddoel het onderwijs van het Frans in het basisonderwijs te verbeteren.

Thema’s van het jaar
We werken de twee volgende schooljaren rond volgend thema :
“Anders en origineel aan de slag met je handboek”Je moet door de directie of/en de ouders je handboek volgen maar je zou toch graag op een leuke en actieve manier omgaan met je handboek? 


Doelgroep:

Voor leraren derde tot en met zesde leerjaar en studenten lager onderwijs die…

 • zin hebben om te werken aan hun expertise in het aanleren van de Franse taal.
 • zich willen engageren om hun vakdidactiek voor de Franse taal te ontwikkelen of te versterken.
 • zin hebben of de nood voelen om hun vlotheid in de Franse taal te vergroten.
Concreet? Je leert hoe…

 • het handboek los te laten zonder de leerplandoelstellingen Frans uit het oog te verliezen.
 • de activiteiten en oefeningen van het handboek op een ludieke en actieve manier aanpakken.
 • te differentiëren in de lessen Frans.
 • attitudes en strategieën te integreren in de lessen Frans.
 • ervoor te zorgen dat de vijf vaardigheden evenwichtig aan bod komen.
 • te bepalen welke taaldoelstellingen te bereiken zijn via concrete lessen uit het handboek.
 • ‘authentiek’ materiaal een plaats te geven in de lessen Frans, als verrijking bij de lessen uit het handboek.

Al deze aspecten en nog meer komen aan bod !


Waar zetten we op in?

 • vakdidactiek van het Frans als vreemde taal in het basisonderwijs versterken
 • heldere instructietaal leren gebruiken
 • spreekdurf voor leerlingen en leraren stimuleren
 • aandacht voor lezen en tekstbegrip
 • interactie, communicatie en functionele taalvaardigheid

De nascholingssessies worden georganiseerd in 6 steden (Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt en Leuven) en gegeven door 1 navormer van het FORMAPRIM-team.

Alle deelnemers ontvangen een uitgebreide syllabus en concreet materiaal waarmee ze aan de slag kunnen. Naast de syllabus ontvang je concreet materiaal waarmee je aan de slag kan.

Om een kwalitatief programma aan te bieden wordt het aantal deelnemers per sessie beperkt tot 18 en schrijf je in voor 3 sessies. Iedere deelnemer ontvangt een aanwezigheidsattest na de 3de sessie. Het minimum aantal deelnemers per locatie is 5.

Praktische info

 • voertaal: Frans
 • drie sessies op woensdagnamiddag, waarvan de eerste digitaal, en de andere 2 in 6 steden
 • De nascholingssessies worden georganiseerd in 6 steden (Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt en Leuven) en gegeven door een lesgever van het FORMAPRIM-team.

Data

De eerste sessie zal online plaatsvinden op 18 november 2020 van 14u tot 16u. De andere sessies gaan door ‘en présentiel’ van 14u tot 17u.

Antwerpen Brugge Brussel Gent Leuven Hasselt
18/11/2020

27/01/2021

21/04/2021

18/11/2020

27/01/2021

21/04/2021

18/11/2020

27/01/2021

21/04/2021

18/11/2020

27/01/2021

21/04/2021

18/11/2020

27/01/2021

21/04/2021

18/11/2020

27/01/2021

21/04/2021


Locaties

Antwerpen Lycée International,
Lamorinièrestraat 168A, 2018 Antwerpen
Brugge Hogeschool West-Vlaanderen, Departement Lerarenopleiding,
St. Jorisstraat 71, 8000 Brugge
Brussel Alliance française Bruxelles-Europe,
Kunstlaan 46, 1000 Brussel
Gent Vzw Roeland et Alliance Française Oost-Vlaanderen,
Krijgslaan 18-22, 9000 Gent
Leuven UC Leuven-Limburg, Departement Lerarenopleiding
Campus Hertogstraat, 178, 3001 Heverlee
Hasselt Hogeschool PXL, Departement Lerarenopleiding,
Vildersstraat 5, 3500 Hasselt

Inschrijvingsvoorwaarden

Elke deelnemer schrijft zich in voor de drie nascholingsnamiddagen.
De inschrijving gebeurt via dit inschrijvingsformulier.

Vul het digitaal inschrijvingsformulier in vóór 7 oktober 2020 (na deze datum is inschrijven enkel mogelijk als er nog plaats is).

Vragen? Stuur een mailtje naar formaprimprofff@gmail.com

De inschrijvingskosten bedragen € 120  per persoon voor drie vormingsnamiddagen (€ 80 voor studenten). Na de aanvaarding van uw inschrijving ontvangt de school een betalingsuitnodiging. Opleidingscheques worden niet aanvaard.

Partners

 

Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Overheid
Vorning_VlaamseOverheid
PROFFF
    AF-Nieuw-Logo

NASCHOLINGSPROGRAMMA FRANS 2017 – 2018

NASCHOLINGSPROGRAMMA FRANS VOOR ONDERWIJZERS FORMAPRIM // SCHOOLJAAR: 2017 – 2018

IMG_9531

Doelgroep:
Onderwijzers derde tot en met zesde leerjaar.

Thema’s van het jaar

We werken dit schooljaar rond volgend thema : “Spelenderwijs Frans leren!”

Het ‘spel’ als didactische werkvorm is niet meer weg te denken uit het onderwijs Frans in het basisonderwijs.

– Welke (soorten) spellen/spelen zijn geschikt?
– Welke doelstellingen koppelen aan welke spellen/spelen?
– Welke taalvaardigheden kunnen we oefenen via welke
spellen/spelen?
– Hoe grammatica en woordenschat oefenen via een spel?
– Hoe zorgen we ervoor dat de leerlingen echt in het Frans spelen?
– Welke mogelijkheden biedt het spel voor evaluatie/toetsing tijdens de Franse les?

Al deze aspecten en nog meer komen aan bod !

De nascholingssessies worden georganiseerd in 6 steden (Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt en Leuven) en gegeven door 1 of 2 navormers van het FORMAPRIM-team.

Data

Antwerpen Brugge Brussel Gent Leuven Hasselt
08/11/2017

24/01/2018

18/04/2018

22/11/2017

31/01/2018

25/04/2018

25/10/2017

31/01/2018

25/04/2017

08/11/2017

07/02/2018

18/04/2018

22/11/2017

21/02/2018

18/04/2018

08/11/2017

07/02/2018

25/04/2018

Locaties

Antwerpen Lycée International,
Lamorinièrestraat 168A, 2018 Antwerpen
Brugge Hogeschool West-Vlaanderen, Departement Lerarenopleiding,
St. Jorisstraat 71, 8000 Brugge
Brussel Alliance française Bruxelles-Europe,
Kunstlaan 46, 1000 Brussel
Gent Vzw Roeland et Alliance Française Oost-Vlaanderen,
Krijgslaan 18-22, 9000 Gent
Leuven UC Leuven-Limburg, Departement Lerarenopleiding
Campus Hertogstraat, 178, 3001 Heverlee
Hasselt Hogeschool PXL, Departement Lerarenopleiding,
Vildersstraat 5, 3500 Hasselt

Inschrijvingsvoorwaarden

Klik hier om het formulier te printen: pdf inschrijvingen en info 2017-2018

Het inschrijvingsformulier wordt vóór 14 oktober 2017 (na deze datum is inschrijven enkel mogelijk als er nog plaats is)  verwacht op:

Ambassade de France – Yves Letournel
Regentlaan 42
1000 Brussel
yves.letournel@diplomatie.gouv.fr
of
PROFFF. vzw – Marijke De Regge
Oscar De Reusestraat 22
9040 Gent
mde_regge@hotmail.com
(opgelet! mde_regge)

Inschrijvingskosten:

De inschrijvingskosten bedragen € 120  per persoon voor drie vormingsnamiddagen (€ 60 voor studenten).
Na de aanvaarding van uw inschrijving ontvangt de school een factuur.
De inschrijving is pas definitief vanaf het ogenblik dat het inschrijvingsgeld is gestort.
Opleidingscheques worden niet aanvaard.

Nascholingsprogramma Frans 2016 – 2017

NASCHOLINGSPROGRAMMA FRANS VOOR ONDERWIJZERS FORMAPRIM // SCHOOLJAAR: 2016 – 2017

session_formaprim2

Thema’s van het jaar

We werken dit schooljaar rond volgende items:
– De actionele of taakgerichte aanpak in het onderwijs van het Frans: aan de hand van concrete voorbeelden ontdekken wat relevante, authentieke en uitdagende taaltaken zijn en hoe de verschillende taalvaardigheden aan bod kunnen komen in die taaltaken, met aandacht voor het multisensoriële.
– Didactische fiches: leren hoe je ze kan opmaken en aanpassen aan je eigen klassituatie, aan een ander thema of aan een andere context.
– Vakoverschrijdend werken: hoe Frans integreren in andere vakken?
– Eigen taalvaardigheden in de Franse taal ontwikkelen en versterken.

Data

Antwerpen Brugge Brussel Gent Leuven Hasselt
 

16/11/2016

25/01/2017

19/04/2017

 

 

23/11/2016

15/02/2017

26/04/2017

 

30/11/2016

08/02/2017

03/05/2017

 

16/11/2016

01/02/2017

19/04/2017

 

23/11/2016

15/02/2017

26/04/2017

 

30/11/2016

15/02/2017

26/04/2017

Locaties

 • Lycée International, Lamorinièrestraat 168A, 2018 Antwerpen
 • Hogeschool West-Vlaanderen, Departement Lerarenopleiding, St.        Jorisstraat 71, 8000 Brugge
 • Vzw Roeland, Krijgslaan 18-22, 9000 Gent
 • Hogeschool PXL, Departement Lerarenopleiding, Vildersstraat 5, 3500 Hasselt
 • UC Leuven-Limburg (UCLL), Departement Lerarenopleiding Campus Hertogstraat, Hertogstraat 178,  3001 Heverlee
 • Allliance française Bruxelles-Europe, Kunstlaan 46, 1000 Brussel

Inschrijvingsvoorwaarden

Klik hier om het formulier te printen: pdf inschrijvingen 2016-2017

Het inschrijvingsformulier wordt vóór 7 november 2016 (na deze datum is inschrijven enkel mogelijk als er nog plaats is)  verwacht op:

Ambassade de France – Yves Letournel
Regentlaan 42
1000 Brussel
yves.letournel@diplomatie.gouv.fr
of
PROFFF. vzw – Marijke De Regge
Oscar De Reusestraat 22
9040 Gent
mde_regge@hotmail.com
(opgelet! mde_regge)

Inschrijvingskosten:

De inschrijvingskosten bedragen € 120  per persoon voor drie vormingsnamiddagen (€ 60 voor studenten).
Na de aanvaarding van uw inschrijving ontvangt de school een factuur.
De inschrijving is pas definitief vanaf het ogenblik dat het inschrijvingsgeld is gestort.
Opleidingscheques worden niet aanvaard.