Info sessies

Je bent onderwijzer of onderwijzeres in Vlaanderen?
Je voelt de nood of je hebt gewoon zin om te werken aan je eigen niveau, expertise en competenties in het onderwijzen van de Franse taal?

Welkom bij de nascholingsprogramma Frans van Formaprim!

Doelgroep:
Onderwijzers derde tot en met zesde leerjaar.

Om een kwalitatief programma aan te bieden wordt het aantal deelnemers per sessie beperkt tot 18 en schrijven de onderwijzers zich in voor 3 sessies.
Iedere deelnemer ontvangt een aanwezigheidsattest na de 3de sessie.
Alle deelnemers ontvangen, naast de syllabus, ook concreet materiaal waarmee ze aan de slag kunnen.

Waar:
De nascholingssessies worden georganiseerd in 4 steden (Antwerpen, Brugge, Gent en Leuven) en gegeven door 1  nascholer van het FORMAPRIM-team.

Inschrijvingsvoorwaarden:
– Elke deelnemer schrijft zich in voor de drie nascholingsnamiddagen.
– De voertaal van de sessies is Frans.
– De inschrijving gebeurt via bijgevoegd inschrijvingsformulier.
– De handtekening en de stempel van de directeur zijn noodzakelijk.

Hierbij vind je de data voor de volgende sessies.
Volg het menu Sessies om het formulier te vinden en vul het in om in te schrijven!