NASCHOLINGSPROGRAMMA FRANS 2024-2025

NASCHOLINGSPROGRAMMA FRANS VOOR ONDERWIJZERS FORMAPRIM  // SCHOOLJAAR: 2024 – 2025

Als onderwijzer of onderwijzeres in Vlaanderen, wilt u uw eigen niveau, expertise en competenties in het onderwijzen van de Franse taal een boost geven?
Let op: gericht aan leerkrachten van leerlingen die thuis geen Frans spreken.

We werken dit schooljaar rond volgend thema: “Uw handboek verrijken met authentieke situaties” met als doel meer authentiek materiaal te gebruiken om het geleerde in het handboek in praktijk te brengen.

Let op: gericht aan leerkrachten van leerlingen die thuis geen Frans spreken.

Al deze aspecten en nog meer komen aan bod !

Waar zetten we op in?
•      vakdidactiek van het Frans als vreemde taal in het basisonderwijs versterken

 

•      heldere instructietaal leren gebruiken

•      spreekdurf voor leerlingen en leerkrachten stimuleren

•      aandacht voor lezen en tekstbegrip

•      interactie, communicatie en functionele taalvaardigheid

Tijdens de sessies wordt er in het Frans gecommuniceerd: de doelstelling is je een taalbad te geven en jouw eigen spreekdurf te stimuleren.

Om een kwalitatief programma aan te bieden wordt het aantal deelnemers per sessie beperkt tot 18 en schrijven de onderwijzers zich in voor 3 sessies.

Iedere deelnemer ontvangt een aanwezigheidsattest na de 3de sessie.

De nascholingssessies worden georganiseerd in 4 steden (Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt) op woensdagnamiddag van 14u tot 17u en gegeven door 1 navormer van het FORMAPRIM-team.

Kalender:

Anvers Bruges Gand Hasselt Louvain Bruxelles
13/11/2024 20/11/2024 13/11/2024 20/11/2024    
12/02/2025 19/02/2025 12/02/2025 19/02/2025    
23/04/2025 30/04/2025 23/04/2025 30/04/2025    

De sessies worden in een stad georganiseerd vanaf 5 deelnemers.

Doelgroep:
Voor leraren van het vierde tot en met zesde leerjaar en studenten lager onderwijs die…

  • zin hebben om te werken aan hun expertise in het aanleren van de Franse taal.
  • zich willen engageren om hun vakdidactiek voor de Franse taal te ontwikkelen of te versterken.
  • zin hebben of de nood voelen om hun vlotheid in de Franse taal te vergroten.

Locaties

Antwerpen Lycée International, Lamorinièrestraat 168A
of
Maison de France, Isabellalei 131
Brugge Hogeschool West-VlaanderenDepartement Lerarenopleiding, St.      Jorisstraat 71
Gent Vzw Roeland en Alliance Française Oost-Vlaanderen, Krijgslaan 18-22
Hasselt Hogeschool PXL, Departement Lerarenopleiding, Vildersstraat 5
   

Inschrijvingsvoorwaarden:

Elke deelnemer schrijft zich in voor de drie nascholingsnamiddagen.

De inschrijving gebeurt via dit online inschrijvingsformulier .

Vul het digitaal inschrijvingsformulier in vóór 5 november 2024 (na deze datum is inschrijven enkel mogelijk als er nog plaats is).

Inschrijvingskosten:

De inschrijvingskosten bedragen € 130 per persoon voor drie vormingsnamiddagen (€ 60 voor studenten).

Na de aanvaarding van uw inschrijving ontvangt de school een betalingsuitnodiging.

De inschrijving is pas definitief vanaf het ogenblik dat het inschrijvingsgeld is gestort.

Opleidingscheques worden niet aanvaard.

Vragen? Stuur een mailtje naar formaprimprofff@gmail.com

Tot binnenkort !

banniere_03