Concours Formaprim

Voor wie?
Alle leerkrachten BaO die Frans onderwijzen! Studenten van het derde jaar van de opleiding Bachelor Lager Onderwijs.

Onderwerp?
Praktijkvoorbeeld van een taakgerichte aanpak in de les Frans

Wat wordt verwacht?
Een (audio)-visueel document van de activiteit dat op de website kan geplaatst worden :
– een fotoreportage en/of een audiovisueel stuk(je) van de activiteit (maximale duur 3 minuten)
+
– een omschrijving van de activiteit in de vorm van een didactische fiche waarin de doelgroep, de doelstellingen, het materiaal en het verloop van de activiteit worden beschreven.

Aan welke criteria moet het voldoen?
De jury zal evalueren in welke mate:
– de leraar een taakgerichte aanpak hanteert,
– de leraar concrete en heldere instructies formuleert in het Frans,
– de leerlingen plezier beleven aan de activiteit en actief betrokken zijn,
– de leerlingen de communicatieve taalvaardigheden in het Frans inoefenen,
– de activiteit kan worden aangepast in functie van een andere klas- / doelgroep

Wat kan je winnen?
Een beurs voor een taalstage te Besançon in Frankrijk in juli of augustus 2019.
Deelnemers aan de wedstrijd kunnen, het jaar volgend op de deelname aan de wedstrijd, gratis inschrijven voor het nascholingsprogramma FORMAPRIM.

Meer info?
Klik op de link voor het wedstrijdformulier.