Categorie archief: Nieuws

Uitzonderlijk nascholing: alternatieve fonetiek en kinesthetische aanpak

TRAVAILLER LA PRONONCIATION DE MANIÈRE TRANSVERSALE

« Une langue vit. Une langue se vit. » Bernard Dufeu

FORMAPRIM et l’AllianceFrançaise Oost-Vlaanderen bieden didactische training in uitspraak aan, een essentiële troef in taalcursussen die te vaak wordt vergeten!

Wij nodigen Candy Raluy, docente van Lutèce Langue Paris, uit in Gent voor een dag nascholing voor alle leraren Frans als vreemde taal.

DATE : 18/03/2023
HORAIRES : de 9h à 12h – 13h à 16h (broodjes en drankjes zullen beschikbaar zijn voor de deelnemers )
TARIF : €60
LIEU : AllianceFrançaise Oost-Vlaanderen, Krijgslaan 20, 9000 GENT

Doelstellingen van de cursus:

 • de communicatieve vaardigheden verbeteren, studenten/leerlingen met leerproblemen helpen
 • het spreken stimuleren of zelfs deblokkeren: werken aan versteende fouten. Fonetiek op een transversale manier aanpakken, maakt het mogelijk om alle taalvaardigheden te verbeteren: syntaxis, vervoegingen, lexicon…
 • de fonetiek aantrekkelijk, leuk en nuttig maken en het tot een essentieel onderdeel van je lessen te integreren
 • uitwisseling van goede praktijken en pedagogische reflectie mogelijk te maken
 • kant-en-klare activiteiten aan te reiken en je te helpen deze technieken toe te passen

Inschrijving : t.e.m. 12 maart

https://af-ovl.be/cursussen-voor-leerkrachten/

 

NASCHOLINGSPROGRAMMA FRANS 2022-2023

NASCHOLINGSPROGRAMMA FRANS 2022-2023

NASCHOLINGSPROGRAMMA FRANS VOOR ONDERWIJZERS
FORMAPRIM // SCHOOLJAAR: 2022-2023

Een uniek nascholingsprogramma met als hoofddoel het onderwijs van het Frans in het basisonderwijs te verbeteren.

Let op: gericht aan leerkrachten van leerlingen die thuis geen Frans spreken.

Thema’s van het jaar
We werken de twee volgende schooljaren rond volgend thema :
“Laten we meer Frans spreken in de klas!” met als doel de mondelinge vaardigheid te verbeteren, te systematiseren en te vergemakkelijken.


Doelgroep:

Voor leraren van het derde tot en met zesde leerjaar en studenten lager onderwijs die…

 • zin hebben om te werken aan hun expertise in het aanleren van de Franse taal.
 • zich willen engageren om hun vakdidactiek voor de Franse taal te ontwikkelen of te versterken.
 • zin hebben of de nood voelen om hun vlotheid in de Franse taal te vergroten.
Concreet? Je leert hoe…

 • een belangrijkere plaats te geven aan de mondelinge vaardigheid;
 • de mondelinge vaardigheid toegankelijker te maken;
 • de activiteiten en oefeningen  op een ludieke en actieve manier aan te pakken;
 • een verschil te maken tussen spreek- en interactie vaardigheden;
 • te differentiëren in de lessen Frans;
 • attitudes en strategieën te integreren in de lessen Frans;
 • te bepalen welke taaldoelstellingen bereikt worden en de mondelinge vaardigheid te evalueren;
 • ‘authentiek’ materiaal een plaats te geven in de lessen Frans, als verrijking bij de lessen uit het handboek.

Al deze aspecten en nog meer komen aan bod !


Waar zetten we op in?

 • vakdidactiek van het Frans als vreemde taal in het basisonderwijs versterken
 • heldere instructietaal leren gebruiken
 • spreekdurf voor leerlingen stimuleren
 • aandacht voor lezen en tekstbegrip
 • interactie, communicatie en functionele taalvaardigheid

Tijdens de sessies wordt er in het Frans gecommuniceerd: de doelstelling is je een taalbad te geven en jouw eigen spreekdurf te stimuleren.


De nascholingssessies worden georganiseerd in 4 steden (Antwerpen, Brugge, Gent en Leuven) en gegeven door 1 navormer van het FORMAPRIM-team.

Alle deelnemers ontvangen een uitgebreide syllabus en concreet materiaal waarmee ze aan de slag kunnen (op papier en/of digitaal).

Om een kwalitatief programma aan te bieden, verwelkomen we per locatie minimum 6 en maximum 18 deelnemers.

Let op: elke deelnemer schrijft zich in voor de 3 sessies en ontvangt een aanwezigheidsattest na de 3de sessie.

Praktische info

 • voertaal: Frans
 • drie sessies op woensdagnamiddag van 14u tot 17u
 • De nascholingssessies worden georganiseerd in 5 steden (Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt en Leuven) en gegeven door een lesgever van het FORMAPRIM-team.

Data

We hopen dat we vanaf volgend semester alle sessies fysiek mogen organiseren. Indien nodig, schakelen we over op online lessen.

Locaties

Antwerpen Brugge Gent Leuven Hasselt

26/10/2022
01/03/2023
19/04/2023

09/11/2022
08/03/2023
26/04/2023

26/10/2022
01/03/2023
19/04/2023
09/11/2022
08/03/2023
26/04/2023
09/11/2022
08/03/2023
26/04/2023
Antwerpen Lycée International,
Lamorinièrestraat 168A, 2018 Antwerpen
Brugge Hogeschool West-VlaanderenDepartement Lerarenopleiding,
St. Jorisstraat 71, 8000 Brugge
Gent Vzw Roeland et Alliance Française Oost-Vlaanderen,
Krijgslaan 18-22, 9000 Gent
Leuven UC Leuven-Limburg, Departement Lerarenopleiding
Campus Hertogstraat, 178, 3001 Heverlee
Hasselt Hogeschool PXL, Departement Lerarenopleiding
Vilderstraat 5, 3500  Hasselt

Inschrijvingsvoorwaarden

Elke deelnemer schrijft zich in voor de drie nascholingsnamiddagen.
De inschrijving gebeurt via dit inschrijvingsformulier.

Vul het digitaal inschrijvingsformulier in vóór 15 oktober 2022 voor GENT en ANTWERPEN en  vóór 1 november 2022 voor de andere steden (na deze datum is inschrijven enkel mogelijk als er nog plaats is).

Vragen? Stuur een mailtje naar formaprimprofff@gmail.com

Bij de inschrijving ontvang je als verwelkoming een code voor de gratis online taaltest Ev@lang door ons partner Alliance Française Oost-Vlaanderen. Deze niveautest stelt iedereen in staat om het niveau van zijn of haar kennis van het Frans te evalueren.
Deze test houdt rekening met de 6 competentieniveaus van het ERK (Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen). Bijkomend voordeel is dat de test 12 niveaus en tussenniveaus voorstelt en dus een duidelijker beeld geeft van je talenkennis.
=> Niveaubepaling is geen voorwaarde om deel te nemen aan FORMAPRIM !

Inschrijvingskosten:
De inschrijvingskosten bedragen € 120 per persoon voor drie vormingsnamiddagen
(€ 60 voor studenten).
Na de aanvaarding van uw inschrijving ontvangt de school een betalingsuitnodiging.
De inschrijving is pas definitief vanaf het ogenblik dat het inschrijvingsgeld is gestort.
Opleidingscheques worden niet aanvaard.

Partners

FranceBelgCult_carre_partner
Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Overheid
Vorning_VlaamseOverheid
PROFFF
    AF-Nieuw-Logo

Formaprim 2017-2018 is voorbij!

De drie sessies FORMAPRIM zijn in alle steden al geweest. Veel energie, plezier, tips, ideëen werden uitgewisseld en ervaren en we zijn blij dat Formaprim dit jaar zoveel succes heeft gehad!

Jullie zijn met veel gekomen en de evaluaties tonen hoe leerrijk en interessant jullie ons team opleiders en thema’s van de sessies gevonden hebben. Hartelijk bedankt voor jullie aanmoedigingen en betrokkenheid!

Volgend jaar stellen we hetzelfde programma voor.  Hebben jullie collega’s die dit jaar niet konden komen? Geen probleem! Ze krijgen nog een kans om de sessies te volgen!

Hierbij de nieuwe data’s voor het jaar 2018-2019.

We zijn ongeduldig om jullie weer te zien en om de nieuwe te verwelkomen!

 

Laatste inschrijvingen voor de nascholing sessies!

Beste collega’s

We zijn heel blij met het aantal inschrijvingen voor de sessies FORMAPRIM “Le jeu dans tous ses états” / “Spelenderwijs Frans leren!”

Waar kan je nog inschrijven?

Gent is volzet

In Brugge zijn er nog twee plaatsen

In Antwerpen, Brussel, Leuven en Hasselt zijn er nog voldoende plaatsen!

Het spel inspireert, het spel maakt de leerlingen actief maar het spel is vooral een didactische werkvorm die helpt om te leren.

Schrijf jullie nog in!

Het team van Formaprim